Ochrana osobních údajů

KouzelnýDěda.cz klade velký důraz na ochranu soukromí svých uživatelů. Provozovatel, osoba samostatně výdělečně činná Ha Duy Huy, IČ: 07876823, se sídlem Bartáková 36, Krč, 140 00 Praha 4 (dále jen “provozovatel”), se zavázal chránit osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Naše webové stránky využívají technologie retargetingu externích reklamních systémů. Ty nám umožňují ukázat návštěvníkům, kteří již projevili zájem o naše produkty, naše reklamy v reklamních sítích těchto společností.

Získávání informací

Většina obsahu na www.kouzelnydeda.cz je volně přístupná bez nutnosti zadávání jakýchkoli osobních údajů. Na některých stránkách můžete být požádáni o osobní údaje (emailovou adresu), nutné k poskytnutí požadované služby. Nemáte povinnost tyto údaje zadávat, ale bez nich nebude možné příslušnou službu poskytnout.

Použití informací

Zadáním udělujete souhlas ke zpracování emailové adresy provozovatelem pro účely zasílání akčních nabídek provozovatelem a pro účely zasílání jiných obchodních sdělení provozovatelem. Souhlas udělujete na dobu neurčitou.

Ochrana osobních údajů

Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení. Zpětvzetí souhlasu bude mít za následek zastavení zasílání upozornění a obchodních sdělení.

Vezměte, prosím, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Další informace můžete najít v Informace o zpracování osobních údajů KouzelnýDěda.cz.

Kouzelný děda
Logo
Shopping cart